Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ


Ο χαρακτήρας της σημερινής εποχής καθιστά αναγκαία τη λακωνικότητα. 
-Οι κοινωνίες είναι ιδιαίτερα σύνθετες και πολύπλοκες.
-Γρήγοροι ρυθμοί εκτύλιξης των γεγονότων και των αλλαγών.
-Καταιγισμός των μηνυμάτων. Η γιγάντωση των εξωτερικών μηνυμάτων εξαναγκάζει τον
άνθρωπο να απλοποιήσει τον λόγο του, να περιοριστεί στα ουσιώδη. Ο χρόνος είναι
περιορισμένος και τα νοήματα πρέπει να κατανοούνται γρήγορα και οι αποφάσεις να
λαμβάνονται ταχύτατα.
- Αύξηση του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων.
- Βιομηχανοποιημένος τρόπος ζωής που επιβάλλει την εξειδίκευση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας
και της επιστήμης οδήγησε στην αύξηση της ορολογίας, στην αλλοίωση της δομής της γλώσσας
και στην τυποποίηση της σκέψης και της έκφρασης.
- Ο λόγος έχει περιοριστεί στα ουσιώδη, έχει συνθηματοποιηθεί. Η σκέψη υποβαθμίστηκε, ενώ
παρατηρείται μια έλλειψη καλλιέργειας και κριτικής ικανότητας, μια έλλειψη εσωτερικής
πνευματικής ζωής και αυτογνωσίας.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ.
Αναμφίβολα, η σημερινή συντόμευση του λόγου με τη χρήση αρκτικόλεξων διαφέρει από τη
λακωνικότητα. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ο λακωνικός λόγος στοχεύει στην ακριβολογία και
στην επιγραμματικότητα, ώστε η επικοινωνιακή διαδικασία να τελειώνει σύντομα, εύληπτα και
απρόσκοπτα. Γι’ αυτό άλλωστε και το «λακωνίζειν» έχει ταυτιστεί με τη βιοθεωρία της
αυτάρκειας, του απέριττου, του λιτού , του ουσιώδους και του φυσικού. Ο σύγχρονος όμως
άνθρωπος ακρωτηριάζει το λόγο του, έχοντας αλλότριους στόχους από αυτούς της λακωνικότητας.
Σκοπεύει στην εξοικονόμηση χρόνου και όχι στην απρόσκοπτη επικοινωνία, γιατί πιστεύει ότι η
επικοινωνία με το διπλανό του αφαιρεί πολύτιμο χρόνο από την πραγμάτωση των στόχων. Επίσης
επειδή ο άνθρωπος της εποχής μας δε θεωρεί το συνάνθρωπο συνοδοιπόρο αλλά αντίπαλο, η
συμβατική επικοινωνία με τα αρκτικόλεξα τον ικανοποιεί και τον καλύπτει. Έχοντας λοιπόν ο
άνθρωπος αυτές τις προτεραιότητες διεκπεραιώνει τις επικοινωνιακές του εκδηλώσεις με άναρθρες
κραυγές και φυλακίζει την ψυχή του, καθώς εκφράζεται μηχανικά, σπασμωδικά, συνθηματικά.


Γλώσσα – Γλωσσομάθεια - Λακωνικότητα
Η σημερινή λοιπόν συντόμευση του λόγου είναι αποτέλεσμα της χρησιμοθηρικής αντίληψης για τη
ζωή.
Αρκτικόλεξα
Αίτια εκτεταμένης χρήσης αρκτικόλεξων:
• Η εποχή μας είναι μια εποχή καταιγισμού πληροφοριών και έχουμε γι’ αυτό μια αυξημένη
γλωσσική επικοινωνία.
• Στην ανταγωνιστική και άκρως απαιτητική εποχή και κοινωνία μας χρειάζεται να προβούμε σε
εξοικονόμηση χώρου, χρόνου, δύναμης και η εκτεταμένη χρήση αρκτικόλεξων βοηθά σ’ αυτό.
• Η εκτενής χρήση Η/Υ και διαδικτύου οδηγεί στη συχνή κωδικοποίηση της γλώσσας και τη
χρήση συντομογραφιών.
• Τα αρκτικόλεξα συντομεύουν και πυκνώνουν το λόγο γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται τόσο
εκτεταμένα.
• Η επέκταση της γραφειοκρατίας ιδίως στην Ελλάδα καθιστά απαραίτητα τα αρκτικόλεξα.
• Η γλώσσα των ΜΜΕ στην οποία κυριαρχεί η συνθηματολογία συμβάλλει στην επικράτηση
αρκτικόλεξων.
• Σήμερα λόγω της συνθετότητας της κοινωνίας δημιουργούνται συνεχώς νέοι οργανισμοί,
σύλλογοι, οργανώσεις, σωματεία, ενώσεις κ.λπ., στην καλύτερη λειτουργία των οποίων συντελεί
η χρήση συντομογραφιών, εφόσον μέσω αυτών προωθούνται γρηγορότερα οι συζητήσεις -
συνεννοήσεις των μελών κ.λπ.
• Οι πολιτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν συχνά «ξύλινο» λόγο με συνθηματολογία, στοιχεία που
αποτελούν πρόσφορο έδαφος και για την εκτενή χρήση αρκτικόλεξων.
• Σύμπλεγμα κατωτερότητας - ξενομανία - μιμητισμός.
Επιπτώσεις εκτεταμένης χρήσης αρκτικόλεξων:
• Τα αρκτικόλεξα δεν είναι λέξεις ούτε φράσεις, είναι απλώς ήχοι με αναγνωρίσιμο νόημα κι αυτό
αλλοιώνει τη γλώσσα.
• Η αλλοίωση της γλώσσας δεν είναι μόνο αισθητική αλλά και ουσιαστική, αφού οι λέξεις περνούν
σε μια μορφή ακλισίας κι αυτό οδηγεί τη γλώσσα σε πλήρη διάβρωση.
• Η συσσώρευση – κατάχρηση τέτοιων συντομογραφιών οδηγεί τη γλώσσα σε τυποποίηση και
συνθηματοποίηση. Έτσι η γλώσσα από αξία πνευματική γίνεται γλώσσα μηχανής - προκάτ.
• Η εκτεταμένη χρήση συντομογραφιών δεν επιφέρει μόνο συρρίκνωση της γλώσσας αλλά και
πνευματική συρρίκνωση, αφού γλώσσα και σκέψη βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους.
• Με αυτό τον τρόπο επίσης ενισχύεται και η απομάκρυνση των ανθρώπων, εφόσoν δεν υφίσταται
ολοκληρωμένος διάλογος.
• Κίνδυνος για την ίδια την εθνική μας φυσιογνωμία γενικότερα, αφού η γλώσσα είναι άμεσα
συνδεδεμένη με αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου