Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΧΑΙΑ - Δευτερεύσουσες προτάσεις

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι δευτερεύουσες προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε 1. Κρίσης και 2. Επιθυμίας
Ως προς το ποιόν τους διακρίνονται σε 1. Καταφατικές ( όταν δεν έχουν άρνηση )και 2. Αποφατικές ( όταν έχουν άρνηση ) .
Ως προς την συντακτική τους λειτουργία διακρίνονται σε : 
 • Ονοματικές 

 1. Ειδικές
 2. Ενδοιαστικές
 3. Πλάγιες ερωτηματικές
 4. Αναφορικές  
 • Επιρρηματικές
 1. Χρονικές
 2. Αιτιολογικές
 3. Τελικές
 4. Υποθετικές
 5. Εναντιωματικές
 6. Παραχωρητικές
 7. Αποτελεσματικές ή ΣυμπερασματικέςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου